Gmina Gronowo Elbląskie
Dzisiaj jest...Tuesday, 28 March 2023
Imieniny: Anieli Jana
Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)Ukrainian (UA)French (Fr)Svenska (Sverige)Norsk bokmål (Norway)
Gmina Gronowo Elbląskie
Menu
Kalendarium
March 2023
S M T W T F S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
No events
W dniu 28 marca 2018 roku Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwały rozpoczynające pracę nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Karczowiska Górne, Wikrowo Jegłownik oraz Gronowo Elbląskie: -UCHWAŁA NR XXXII/290/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Gronowo Elbląskie, -UCHWAŁA NR XXXII/291/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Jegłownik, -UCHWAŁA NR XXXII/292/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Karczowiska Górne, -UCHWAŁA NR XXXII/293/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Wikrowo,

PostHeaderIcon Ogłoszenia

PostHeaderIcon Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jegłowniku

There are no translations available.

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jegłowniku. Ogłoszenie zostało zamieszczone w załaczeniu.

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim

There are no translations available.

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim. Ogłoszenie zostało zamieszczone w załaczeniu.

 

PostHeaderIcon Dzień Dziecka w Gronowie Elbląskim

There are no translations available.

dzien dziecka 2016

 

PostHeaderIcon Spotkania adaptacyjne w Przedszkolu w Gronowie Elbląskim

There are no translations available.

Od 5 maja do 2 czerwca 2016 r. Przedszkole w Gronowie Elbląskim zaprasza na VI edycję „ Spotkań Czwartkowych”. O godz. 15.00 w każdy czwartek oczekiwać będziemy na dzieci przyjęte do przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 wraz z rodzicami oraz pozostałe, chętne dzieci w wieku przedszkolnym. Prosimy o zabranie obuwia zamiennego.

 

PostHeaderIcon Przerwa w dostawie wody

There are no translations available.

powiad CWZ 25.04.2016

 

PostHeaderIcon Informacja dotycząca zgłaszania szkód w uprawach rolnych w gospodarstwie rolnym

There are no translations available.

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować, właściwie terytorialnie urząd gminy poprzez złożenie pisemnego wniosku (wniosek w załączeniu),  w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

W przypadku posiadania gruntów w kilku gminach, producent rolny zgłasza szkody tylko w jednej gminie, tj. w tej w której znajduje się  siedziba gospodarstwa. We wniosku wyszczególnia się wszystkie uprawy, w tym trwałe użytki zielone położone we wszystkich gminach, również te w których poziom szkód wynosi 0 %. Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z powierzchnią upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie, skierowanym do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku jeżeli rolnik nie sporządził jeszcze wniosku o dopłaty, we wniosku do gminy podaje uprawy znajdujące się w gospodarstwie w dniu zgłoszenia szkody, wg działek rolnych z wniosku o dopłaty bezpośrednie z roku ubiegłego oraz planowane uprawy do zasiewu w roku bieżącym, sugerując się również powierzchnią działek z ubiegłorocznego wniosku o dopłaty.

Wniosek należy wypełnić czytelnie oraz wpisać wszystkie wymagane dane, wymienić wszystkie zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie. Wnioski zgłoszone ustnie nie będą rozpatrywane.

Powołana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego komisja powiatowa ds. szacowania szkód w gospodarstwie rolnym, szacuje szkody w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez rolnika wystąpienia szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

 

                                                                                       WÓJT GMINY

                                                                                     /-/ Marcin Ślęzak
Attachments:
Download this file (wniosek_szacowanie_2016.pdf)Wniosek o szacowanie szkód660 Kb
 

PostHeaderIcon Projekt Konsultacji Rozwiązywania Problemów Społecznych

There are no translations available.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zamieszczony został w załączniku

 

PostHeaderIcon Komunikat Dyrektora Przedszkola w Gronowie Elbląskim

There are no translations available.

komunikat Przedszkole 09.03.2016

 

PostHeaderIcon RUSZA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA!

There are no translations available.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA W GRONOWIE ELBLĄSKIM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Termin

Działania

01.03.2016 – 08.03.2016

Składanie deklaracji o kontynuowanie wychowania przedszkolnego

(dotyczy tylko dzieci uczęszczających do Przedszkola w Gronowie Elbląskim)

09.03.2016

Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc.

10.03.2016 - 31.03.2016

Rozpoczęcie rekrutacji na wolne miejsca do Przedszkola. Pobieranie i składanie wniosków wraz załącznikami w siedzibie Przedszkola.

04.04.2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości ( tablica informacyjna w przedszkolu) list kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do Przedszkola.

Od 05.04 do 11.04. 2016r.

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola.

15.04.2016r.

Podanie do publicznej wiadomości ( tablica informacyjna w przedszkolu) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Przyjmowanie wniosków do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie przez Komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od otrzymania odwołania

Rozstrzygnięcie przez dyrektora Przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkola służy skarga do Sądu Administracyjnego.

                                                 Postępowanie uzupełniające do Przedszkola

           6 czerwca 2016

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

4-10 czerwca 2016

Wydawanie wniosków na wolne miejsca.

do 12 czerwca 2016

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie w Przedszkolu.

20 czerwca 2016

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 W przypadku pytań zapraszam do kontaktu osobistego lub pod nr tel. 55- 231-56-63

Anna Wróblewska- dyrektor Przedszkola

 

PostHeaderIcon „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych…” - Zaproszenie

There are no translations available.

W dniu 26 lutego 2016r. (piątek) od godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej przy budynku Gimnazjum w Gronowie Elbląskim
odbędzie się II spotkanie związane z pracami nad
„Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2016-2026”

            Opracowanie strategii pomaga w realizowaniu polityki rozwoju w sposób planowy i efektywny. Poruszana w tym dokumencie tematyka jest szeroka, obejmuje.: rynek pracy i bezrobocie, osoby niepełnosprawne, bezdomność, bezpieczeństwo, ubóstwo, uzależnienia, mieszkalnictwo, edukację, kulturę, młodzież, seniorów, aktywność społeczną mieszkańców itd. Z dokonanych analiz wynikają mocne strony i deficyty gminy, które pozwalają określić kierunki zmian i konkretne zadania na kolejne lata. Dzięki temu dokumentowi planowane są koszty i możliwości pozyskania środków oraz co istotne - efekty. Zadania określone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych realizują rożne instytucje w gminie. Znaczącą rolę odgrywa tu Ośrodek Pomocy Społecznej, ale uwzględnia się też organizacje i instytucje, których obszary działania pokrywają się z szeroko pojętą polityką społeczną w gminie, tj. Gminny Ośrodek Kultury, szkoły. Zgłoszone przez mieszkańców pomysły posłużą jako inspiracja i pozwolą przedstawicielom gminy włączyć do dokumentu te z nich, które są realne. Stąd tak ważne jest zebranie jak największej liczby pomysłów na tym etapie pracy. Z praktycznego punktu widzenia planowanie jest potrzebne do tego, aby skoordynować działania i współpracę w gminie oraz zaplanować wydatki w budżecie. Im lepiej przemyślana polityka społeczna, tym środki wydawane są skuteczniej, a efekty policzone i satysfakcjonujące. W kolejnych latach Strategia będzie bazowym dokumentem wskazującym kierunki polityki społecznej w Gminie.

            Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli społeczności lokalnych, instytucji, stowarzyszeń, klubów działających na terenie Gminy Gronowo Elbląskie do udziału w zaplanowanym spotkaniu.

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                             Marzena Białogrzywa

                                                                                                               Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                                                            Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim

There are no translations available.

ogloszenie zywnosc 02.02.2016

 

PostHeaderIcon Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej Nr 1121N

There are no translations available.

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku zawiadamia o utrudnieniach w ruchu  w dniach 02-04 lutego  2016r, związanych z zamknięciem odcinka drogi powiatowej nr 1121N od miejscowości Elbląg do miejscowości Żurawiec, w związku z prowadzeniem robót związanych z  przebudową  wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 22.  Objazd będzie odbywać się trasą wyznaczoną i odpowiednio oznakowaną przez Wykonawcę robót, zgodnie ze schematem w załączniku. Przejezdność drogi w porze nocnej zostanie przywrócona.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Attachments:
Download this file (objazd zamkniętej drogi 1121N.PDF)Objazd zamkniętej drogi 1121N1284 Kb
 

PostHeaderIcon Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu lasu

There are no translations available.

ogl wyl las 25.01.2015

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

There are no translations available.

ogloszenie 19.01.2016

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie Powiatowego Inspektora Weterynarii

There are no translations available.

Lista lekarzy Wet 18.01.2016

 
More Articles...
Ustawa śmieciowa
Urząd pracy
Teraz gościmy
We have 34 guests online

Valid XHTML 1.0 Transitional

Gmina Gronowo Elbląskie - województwo Warmińsko-Mazurskie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information