Gmina Gronowo Elbląskie
Dzisiaj jest...Saturday, 01 April 2023
Imieniny: Grazyny Ireny
Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)Ukrainian (UA)French (Fr)Svenska (Sverige)Norsk bokmål (Norway)
Gmina Gronowo Elbląskie
Menu
Kalendarium
April 2023
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
No events
W dniu 28 marca 2018 roku Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwały rozpoczynające pracę nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Karczowiska Górne, Wikrowo Jegłownik oraz Gronowo Elbląskie: -UCHWAŁA NR XXXII/290/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Gronowo Elbląskie, -UCHWAŁA NR XXXII/291/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Jegłownik, -UCHWAŁA NR XXXII/292/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Karczowiska Górne, -UCHWAŁA NR XXXII/293/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Wikrowo,

PostHeaderIcon Zarządzanie Kryzysowe

PostHeaderIcon Zarządzenie Nr 46/OG/2017

There are no translations available.

Zarządzenie Nr 46 OG 2017

 

PostHeaderIcon Prognoza pogody na dzień 1.11.2017r.

There are no translations available.

prognoza na 1.11.2017

 

PostHeaderIcon Zarządzenie Nr 45/OG/2017

There are no translations available.

CCF 000002

 

PostHeaderIcon Informacja dla powodzian o zabezpieczeniu żywności

There are no translations available.

Informacje o bezpieczeństwie żywności
Artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie. Dlatego należy je dokładnie sprawdzić przed spożyciem. Żywność zepsuta, zanieczyszczona i spleśniała jest szkodliwa dla zdrowia. Spożywanie jej może być przyczyną chorób, a nawet śmierci.

Nie jedz, zwłaszcza nie podawaj dzieciom produktów, które:
Zostały zalane lub zawilgocone, a nie są hermetycznie pakowane, jeśli nawet nie wykazują oznak zepsucia Mają zmieniony zapach, barwę, smak, konsystencję Mają widoczną pleśń lub zapach spleśniały, stęchły Są w widoczny sposób zanieczyszczone lub posiadają obcy chemiczny zapach Są w opakowaniach pozbawionych etykiet, w związku z czym mogą być mylnie uznane za żywność, np. trujące oleje mineralne, zaprawiane zboża siewne itp.. Znajdowały się w miejscach brudnych – w chlewach, oborach, kurnikach itp. Są w puszkach o wydętych wieczkach (zbombażowane konserwy)

Nie jedz artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia – mogą być szkodliwe. Nie spożywaj mięsa, które nie było badane oraz jego przetworów. Nawet gotowanie i smażenie takiego produktu nie chroni przed zatruciem, zwłaszcza niebezpiecznymi dla człowieka włośniami.

Posiadaną żywność chroń przed zepsuciem i zanieczyszczeniami, w tym celu:
Produkty nietrwałe jak: mięso, wędliny, ryby, mleko i jego przetwory, a także tłuszcze i gotowe potrawy itp. Przechowuj w temperaturze niższej niż 8°C Przechowuj żywność w szczelnych opakowaniach, przekryta, w pomieszczeniach, gdzie nie ma środków chemicznych, takich jak pestycydy, nawozy mineralne Składaj żywność w suchym, chłodnym miejscu Chroń żywność przed gryzoniami i szkodnikami

W razie zanieczyszczenia lub zmoczenia powierzchni hermetycznego opakowania żywności, po usunięciu z opakowań zanieczyszczeń, produkt może być spożyty, jeżeli nie wykazuje żadnych zmian.

W KAŻDYM PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BIEGUNKI, WYMIOTÓW, PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY, BÓLÓW BRZUCHA I TYM PODOBNYCH OBJAWÓW ZATRUCIA POKARMOWEGO – NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ SIĘ DLA LEKARZA. Im szybsza pomoc lekarska, tym szybszy powrót do zdrowia, czasem jest to warunek uratowania życia.

Informacja o wodzie do picia
Fala powodziowa niesie za sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne groźne dla zdrowia i życia człowieka. Po ustąpieniu powodzi woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i odkazić.

Oczyszczanie i odkażanie studni kopanej
Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i zastąpić ją warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary. Dezynfekcję należy przeprowadzić we wszystkich nowych studniach oraz po wszelkich pracach wewnątrz studni.

Przed przystąpieniem do dezynfekcji trzeba zmierzyć przy pomocy tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni. Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowego według zasad podanych w tabelce:

80 90 100 120 150g – 1 szklanka 200g – 1 szklanka i ćwierć
Średnica studni w cm Ilość wapnia chlorowanego potrzebna na każdy m głębokości wody Ilość monochloraminy na każdy m głębokości wody w [g] 80 90 100 120 150g – 1 szklanka 200g – 1 szklanka i ćwierć 250g – półtorej szklanki 350g – 2 szklanki i ćwierć 165g 220g 270g 380g

W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu należy szklankę takiej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymiennej w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć.

Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję wody należy:
Do wiadra z wodą dodać 2 płaskie łyżeczki od herbaty wapna chlorowanego i płynem tym wyszorować cembrowinę Po ponownym napełnieniu studni wodą, odmierzoną według tabeli ilość wapnia chlorowanego dokładnie rozetrzeć w wiadrze z niewielką ilością wody (na papkę podobną do śmietany), dopełnić wiadro wodą, rozmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni Wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem Po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru UWAGA: Środki odkażające należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym.

Odkażanie studzien wierconych i abisyńskich
W przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odkażającego nastręcza duże trudności. Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ją przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.

Odkażanie wewnętrznej części pompy abisyńskiej
Przeprowadza się w następujący sposób: 4g wapnia chlorowanego (1 czubata łyżeczka) albo 7ml podchlorynu sodu (11/2 łyżeczki) rozpuścić w dwóch kubkach wody. Zdjąć kolumienkę studni, nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę, pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy, pozostawić na 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku chloru w wodzie. Po wykonaniu oczyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być zbadana przez najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych.

Odkażanie wody Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkażać. Dzięki zniszczeniu bakterii, a w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia. Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami: Najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie Można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek pod różnymi nazwami, przeprowadzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów

Pamiętaj! Odkażenie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych. Duża zawartość środków chemicznych (azotanów) może wywołać u niemowląt sinice, która przy braku natychmiastowej pomocy lekarskiej bywa śmiertelna; dlatego też wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie z wody badanej i określonej jako: „odpowiadająca wymaganiom sanitarnym”.

Informacje o zapobieganiu chorobom zakaźnym
Ostrzeżenie: POWÓDZ sprzyja szerzeniu się CHORÓB ZAKAŹNYCH! Woda roznosi i osadza na terenie powodziowym zarazki zakaźnych schorzeń przewodu pokarmowego: duru brzusznego, czerwonki, salmonelloz i innych chorób biegunkowych. W glebie oraz w pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych mogą one pozostawać zdolne do zakażenia przez kilka tygodni. Zarazki należy niszczyć wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

W tym celu należy: Odkazić wapnem chlorowanym zalane powodzią studnie i ujęcia wodne, Oczyścić z osadów i odkazić przy użyciu chemicznych środków czyszczących powierzchnię ścian, podłóg i sprzętów gospodarczych, Wywietrzyć, wysuszyć i odmalować pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, zwłaszcza te, w których przechowuje się żywność i gdzie przebywają małe dzieci oraz osoby starsze niedołężne, Oczyścić, wysuszyć i odkazić toalety: często powtarzać odkażenie urządzeń sanitarnych i toalet, zmywać je i utrzymywać w czystości i suchości.

Tylko rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny chroni przed zachorowaniem

WODĘ do picia, płukania owoców i warzyw spożywanych na surowo, do mycia zębów należy ZAWSZE GOTOWAĆ przed użyciem Surowe produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso, drób, jaja, ryby) oraz warzywa należy traktować jako zakażone i nie dopuszczać do ich zetknięcia z produktami gotowymi do spożycia, zwłaszcza gotowanymi i przeznaczonymi do spożycia na zimno lub przechowywania

RĘCE myć dokładnie wodą i mydłem, czyszcząc również paznokcie po każdej wizycie w toalecie, oporządzeniu zwierząt, oczyszczaniu warzyw oraz mięsa i jaj W razie zachorowania należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza i poddać jego zleceniom W przypadku konieczności zastosowania szczepień przeciw durowi brzusznemu należy jak najszybciej zgłosić się do odpowiedniego punktu szczepień

 

PostHeaderIcon PROCEDURA ODKAŻANIA STUDNI DLA POWODZIAN

There are no translations available.

odk studni

 

PostHeaderIcon Do ostrzeżenia nr 54

There are no translations available.

mete 54 2

 

PostHeaderIcon Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54

There are no translations available.

mete 54

 

PostHeaderIcon Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

There are no translations available.

niebezp zjawisk

 

PostHeaderIcon Czad - cichy zabójca

There are no translations available.

to 2 1to 2 2

Read more...

 

PostHeaderIcon Apel Wojewody

There are no translations available.

apel wojewody

 
More Articles...
Ustawa śmieciowa
Urząd pracy
Teraz gościmy
We have 32 guests online

Valid XHTML 1.0 Transitional

Gmina Gronowo Elbląskie - województwo Warmińsko-Mazurskie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information